Tromboelastografie (TEG) is 'n baie nuttige metode wat gebruik kan word in die hantering van pasiënte met stollingsprobleme. TEG is deur Prof. Helmut Hartert van Duitsland ontwikkel in die 1940s, maar die kliniese toepassing het eers werklik die afgelope 20 jaar, met die ontwikkeling van inligtingstegnologie, gestalte gevind. Dit verskaf omvattende in vitro inligting oor die totale stollingsproses.

TEG verskil van ander beskikbare ondersoeke, in die sin dat dit 'n geintegreede dinamiese proses is wat die balans tussen bloeding, trombose en trombolise in aanmerking neem. Aangesien hemostase 'n komplekse, geintegreerde, interaktiewe en dinamiese proses is, is die huidige statiesehemostase ondersoeke onvoldoende: die ondersoeke sluit in Protrombientyd (PT), Gedeeltelike Tromboplastientyd (PTT), Trombientyd (TT), fibrinogeen, faktor analises, plaatjietelling en plaatjiefunksie, stolsellise. In teenstelling reflekteer die TEG die interaksie tussen stollingskaskades en plaatjies in heelbloed.

Contact author